Bruk medsøker og få bedre kredittscore

Alle som har søkt lån har fått et brev i posten – nemlig gjenpartsbrevet. Her står det noen rare tall og spesielt “kredittscore”. Hvordan utformingen ser ut, og tallene som er oppført, er ulikt. Det alle har til felles er det er laget en vurdering av deg og din økonomi. Du har mest sannsynlig fått svar på lånesøknaden din lenge før du får gjenpartsbrevet, og hvilken kredittscore du har fått vil i mange tilfeller avgjøre om du får innvilget søknaden eller får avslag.

Det mange ikke vet, er at en medsøker kan øke sannsynligheten for en godkjent søknad betydelig. Med en medsøker er du nesten garantert lån med betalingsanmerkning, men dette er selvfølgelig avhengig av din og medsøkers økonomi.

Først: hva er kredittscore?

Kredittscore er en vurdering av dein kredittverdighet. Dette vil da si hvor stor risiko banken har ved å låne deg penger. Hvordan kredittscoren er utformet og hvilke data som benyttes, er ulikt alt etter hvilket firma som lager disse beregningene. Helt generelt er det offentlig tilgjengelige data som benyttes og kan inkludere demografiske data samt skatteoppgjøret og folkeregisteret.

Basert på denne dataen vil bankene så foreta en individuell vurdering. Det mange nok ikke vet, er at en medsøker kan bidra til å få en bedre kredittscore og øke sannsynligheten for å få innvilget et lån.

Velg medsøker med omhu

En medsøker kan være det som vipper rentesatsen i din favør, fordi med en medsøker vil du få en bedre kredittscore (mest sannsynlig) og dermed har banken en forholdsvis lavere risiko. en lavere risiko vil oftest bety lavere rente , noe som gjør det enda billigere å¨låne.

Men det å låne sammen med en medsøker kommer ikke uten et stort ansvar. Hvis du låne penger med en medsøker er denne også ansvarlig for lånet ditt, og en eventuell misligholdelse av lånet, vil kunne føre til store konsekvenser for deg og medsøker. Dette kan naturligvis også gå utover forhold, vennskap og familieforhold.

Vær deg bevisst ditt ansvar

Når du har en medsøker anført på lånet, er det viktig å være bevisst hvilket ansvar det gir deg. Det skal ikke mye fantasi til, for å forstå et mislighold av lånet kan føre til krangel og uvennskap. Det er nok lurt å tenke seg om et par ganger før du inngår en avtale om lån, og at du har en god lang prat med den det gjelder, som skal være medansvarlig for lånet.

Andre alternativer til medsøker

En medsøker er ikke eneste alternativ. Har du bolig, er det fullt mulig å få en refinansiering, noe som også gjelder uten bolig (selv om det ikke er alle banker som gir lån uten sikkerhet). Du kan også gjøre en innsats for å bli kvitt eventuelle anmerkninger, som står i veien for å få en refinansiering på egen hånd.

Ta en prat med banken din og se på alternativer, det er ofte mange muligheter som gjelder spesielt om du ikke har betalingsanmerkninger. Har du anmerkninger, er det fremdeles håp, men da skal du planlegge langsiktig og være forberedt på å få deg en medsøker med på laget.

 

 

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!