Forbrukslån gir deg skattefradrag

Vi nærmer oss raskt det nye året og et nytt skatteoppgjør. De aller fleste av oss får selvangivelsen ferdig utfylt, og trenger kun å se den over. Det er viktig at du ikke tar tallene fra skatteetaten for gitt. De kan hende at de også gjør feil der på huset. Sjekk blant annet at også gjeldsrente på forbrukslån er med. Dette er viktig, siden det gir deg fradrag på skatten.

Fordelen med gjeld fra blant annet forbrukslån

Alle skattebetalere har krav på fradrag for betalt gjeldsrente. Dette gjelder både på forbrukslån, og på alle andre lån, samt private lån. Det man får fratrekk for, er renten som er blitt betalt i løpet av det siste skatteåret. Man får ikke fratrekk for helheten av beløpet, men man kan trekke fra 27% av de betalte rentene. Der finnes flere ting som gir grunnlag for fratrekk på skatten også. Du har krav på fratrekk for andre omkostninger ved lån, slik som etableringsgebyrer, renters renter, og forsinkelsesrenter.

Kontroller skatteoppgjøret

Hvis du kikker på tallene for siste skatteoppgjør, så skal slike ting som gir fratrekk, være tatt med. Tallene skal stemme overens med tall som du har mottatt fra banken, fra din arbeidsgiver og eventuelle andre. Et eksempel på andre kan være støtte som du mottar fra NAV. Det er den enkeltes ansvar å se over og sjekke at alt i oppgjøret er i orden. Sjekk at beløpene er riktige. Hvis gjeldsrente ikke er tatt med, fører du dette på post nr. 3.3.1. Hvis du mener at der er relevante tilleggsopplysninger, så kan du skrive disse i post nr. 5.0.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!