Bruke forbrukslån til depositum

Å betale inn en rimelig stor sum på et depositum kan være problematisk for mange. Det være seg om det er et depositum for leie ab en leilighet eller et depositum på et dyrt kjøp. Å benytte forbrukslån kan være en løsning, om en senere har muligheter til å takle de ekstra kostnadene.

Depositum

Når vi snakker om depositum er det oftest i to forskjellige sammenhenger vi bruker dette. Den ene er om en skal investere gjennom et dyrt kjøp, for eksempel boligkjøp. Da kan det være at selger krever en viss del av kjøpesummen som depositum. Denne summen trekkes deretter fra på resterende kjøpesum. Den andre muligheten er depositum ved leie, som f.eks. en leilighet. Depositumet er da den sikkerheten du stiller til utleier for eventuelle skader i utleieperioden. Ved utleieforholdets slutt betales depositumet tilbake, inkludert påløpte renter på summen. Et forbrukslån kan være en løsning i disse tilfellene.

Forbrukslån som depositum

Velger du å benytte forbrukslån for å stille et depositum bør du tenke godt gjennom dette, og ta høyde for de økte utgiftene. Tar du opp et usikret lån, hos for eksempel Santander, på kr 65 000 vil man i snitt betale kr 93 972 tilbake over 5 år. Det vil si at å benytte et slikt lån til depositum fordyrer depositumet ditt med kr 28 972. Har du god økonomi og kan betale ned lånet raskere vil det selvfølgelig bli billigere, men at det vil koste ekstra kommer en ikke unna uansett. Velger du denne løsningen; lag deg et budsjett over din totale økonomi. Da kan du slippe at det koster deg mer enn det smaker.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!