Er forbrukslån den nye økonomiske bufferen?

Det hender med tiden at en kan få regninger en ikke klarer å betale. I utgangspunktet vil dette løse seg for de fleste, mens andre trenger noe hjelp for å komme seg ut av dette. Flere velger da et forbrukslån for betale regningen.

En vanskelig situasjon

Det er gjort undersøkelser på hvordan folk flest tenker løse en økonomisk vanskelig situasjon. Det viser seg at hele hver tredje, som er spurt, tenker at forbrukslån kan benyttes til dette. I utgangspunktet er ikke det noe problem i seg selv, om en vet økonomien vil bedre seg. Velger en å ta opp lån, i en situasjon hvor det vil forverre økonomien på sikt, er det absolutt ikke å anbefale. Et lån på så lite som kr 5 000 kan komme til å koste flere tusen ekstra før en har klart innfri lånet totalt. Kommer du i en vanskelig situasjon økonomisk, tenk deg nøye om før du tar på deg ekstra forpliktelser av økonomisk art.

Holdning til sparing

Sparing er noe de fleste skulle ønske at en gjorde, men som ikke alle gjennomfører. På BI mener en av professorene innen privatøkonomi at manglende sparing skyldes endringer i nordmenns holdninger. Tidligere sparte folk, og hadde en økonomisk buffer om noe skulle dukke opp. I dag er holdningen mer i retning av at alt ordner seg. Det er denne holdningen som fører folk ut i økonomiske problemer ved bruk av blant annet forbrukslån, mener han. Hans beste råd til oss alle er å ha en god økonomisk plan, og spare selv om det kun handler om en liten sum i måneden. Det vil gjøre at enkelte kan slippe å havne i problemer på grunn av overraskende utgifter.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!