Forsikring tilknyttet forbrukslån

Normalt har de fleste ingen problemer med å betjene både båt- og andre lån. Det kan hende en og annen termin kan være vanskelig, men det løser seg som regel. Forbrukslån er i hovedsak dyrere enn andre lån og det å ikke betale en termin eller så kan fort bli dyrt. Enda dyrere om en ikke kan betjene lånet i det hele tatt. Blir man for eksempel arbeidsledig blir lånet en økonomisk belastning. Da er det gunstig at en del tilby låneforsikring (les vår omtale om forbrukslån og forsikring).

Hva er en låneforsikring

Huseiere og bileiere er godt kjent med at forsikringer er smart i forhold til uhell eller brann. En del nordmenn tar også opp egne helseforsikringer. I forbindelse med et huslån er det mange som knytter en gjeldsforsikring opp mot dette, slik at om noe skjer blir en viss sum utbetalt eller lånet slettet. Dette er nå mulig å også få knyttet opp til forbrukslån. Sjekker du hoe bl.a. OPP Finans vil du se at de faktisk har to forskjellige låneforsikringer. En forsikring, som dette, vil sikre deg om noe skulle skje slik at lånet ikke kan betjenes eller løses inn. Du betaler da en viss sum ekstra for forsikringen slik at for eksempel arvinger ikke skal bli sittende med din gjeld når den tid kommer.

Dette bør du sjekke

Forsikringer har, som forbrukslån, forskjellige priser og vilkår. Det er alltid lurt å sjekke hos flere banker (se oversikt her). Ha et våkent øye mot ting som for eksempel ulykker, alvorlige sykdommer og arbeidsløshet. Alle disse faktorene kan føre til at du sliter med å betale lånet ditt. Spesielt er det lurt å sjekke sykdomslisten. Sjekk for eksempel for hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft da disse sykdommene garantert vil sette deg tilbake og dermed lavere inntekt. Les også vilkårene for forsikringen nøye. Det være seg bl.a. aldersgrenser både oppad og nedad. De fleste forsikringer som dette har også vilkår for hvem som ikke får denne forsikringen. Det gjelder ofte sykdom du allerede har og som dermed kan bli en risikofaktor. Santander Consumer Bank er en av de som tilbyr låneforsikring. Det er smart sjekke både vilkår for lån samtidig som du sjekker låneforsikring, og finner ut hva som egentlig dekkes om noe skulle skje.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!