Fått en betalingsanmerkning på grunn av et forbrukslån?

Det er ingen ønskesituasjon å havne i en situasjon, hvor man får betalingsanmerkning. Det vil gi seg utslag på den økonomiske siden, både for å få andre lån og kredittkort. Alle kan havne i denne situasjonen, men den er heldigvis løsbar. Det er ikke slik at man er på svartelista for evig og alltid, selv om noen tror det.

Slik får man en betalingsanmerkning

Har du et forbrukslån du ikke har klart å betale, til tross for flere purringer går saken videre til et inkassobyrå. Da har man 30 dager på seg til å innfri kravet før det går videre til inkasso. Skal det bli en inkassosak må inkassobyrået gå til rettslige skritt, og det kan ikke gjøres før det er gått 30 dager. Når dette rettslige grepet er tatt er det en inkassosak og du har en betalingsanmerkning. Har du betalt kravet før disse 30 dagene vil det verken gå til inkasso eller til betalingsanmerkning. Skulle det være at det er blitt inkassosak, da skal betalingsanmerkningen slettes, under disse to vilkårene: enten når du innfrir kravet eller automatisk etter 4 år.

Har du en uslettet betalingsanmerkning

Søker du forbrukslån, men får oppgitt at du har en betalingsanmerkning er det enkelt å rydde opp i ved å innfri kravet. Skulle det være at det er en gammel anmerkning som ikke er slettet må du kontakte kredittopplysningsselskapet, som har oppgitt dette til banken. Selv om anmerkningen skulle vært slettet, hender det at det ikke skjer. Når du kontakter kredittopplysningsselskapet vil det være deres ansvar å undersøke dette. Er det da en uriktig betalingsanmerkning oppført på deg skal selskapet sørge for at denne slettes.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!