Har du pådratt deg en betalingsanmerkning?

I forbindelse med forbrukslån hender det, at enkelte pådrar seg en betalingsanmerkning. Dette er ingen ønskesituasjon for videre økonomisk planlegging, eller eventuelle lån senere. Alle kan havne i denne situasjonen og flere tenker, at man da er svartelistet for evig og alltid. Det er man ikke! Betalingsanmerkninger slettes og du har mulighetene til lån på nytt. Noen få banker låner ut selv om du har betalingsanmerkninger, men det er ingen ønskesituasjon.

Få slettet en uriktig betalingsanmerkning

Å få slettet en riktig registrert anmerkning er uproblematisk. Det er rett og slett bare å løse inn gjelden. Det hender at betalingsanmerkninger ikke slettes etter reglene, men blir stående og dermed gjør at kredittsjekk ved forbrukslån kan komme dårlig ut. Det er da viktig at en får ordnet opp i dette. Første skritt er å kontakte kredittopplysningsbyrået og legge frem hva saken gjelder. Det er deretter byrået som er pålagt å undersøke saken om dette medfører riktighet. Viser det seg at betalingsanmerkningen ikke er slettet etter reglene skal den slettes umiddelbart. Det er viktig at du ikke slipper saken, men følger den opp til du er sikker på at alt er rettet opp i.

Slik oppstår og slettes en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkningen oppstår i det øyeblikket at et inkassoselskap går til rettslige skritt for å kreve inn betaling. Har du for eksempel et forbrukslån og ikke klarer betale termingebyret, til tross for påminnelser, sendes kravet til inkasso. Da kan inkassobyrået tidligst gå til rettslige skritt 30 dager etter varsel. I det øyeblikket det er rettslig har man en betalingsanmerkning. Betaler du innen disse 30 dagene er over skal det ikke føre til betalingsanmerkning. Har du havnet i situasjonen at det er blitt en aktiv betalingsanmerkning står ikke denne til evig tid. Så snart du har gjort opp for deg og gjelden er oppgjort skal anmerkningen slettes. Alle betalingsanmerkninger skal i tillegg slettes automatisk etter 4 år.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!