Å bruke medlåntaker hjelper deg spare penger

For å få et forbrukslån stilles det en del krav til den som låner penger. Blant disse kravene er betalingsevne, og dette betyr ganske enkelt hvilken inntekt man har disponibelt. Som regel måles man opp mot inntektsnivået og hvor mye gjeld man sitter med. Det skilles også mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Siden en viss risiko er forbundet med å låne ut penger vil alltid de med dårligst betalingsevne betale mest. Får man en medlåntaker til å signere for seg vil risikoen naturligvis falle, og lånet blir dermed billigere å håndtere.

Krav om ryddige forholdh2>

De som søker om forbrukslån sammen bruker det vanligvis til å pusse opp hjemmet eller kjøpe nye ting slik som varmepumpe eller garasjeport. De færreste er villig til å bli medlåntaker dersom de ikke får noe tilbake, og av den grunn er det oftest snakk om ektefeller eller samboere. Det er viktig å ha et ryddig kontraktsforhold hvor man avtaler hvem som eier hva. Enda et forhold kan virke stabilt er det aldri godt å vite hva som kan skje, og det er derfor viktig å ha en skriftlig avtale om hvem som eier hva.

Spar penger

Når renten kalkuleres vil utlåner ta en titt på disponibel inntekt. Dersom man får med seg en medlåntaker vil den disponible inntekten høynes betraktelig. Dette fører til at inntekt/gjelds ratioen faller og at man må betale mindre i renter på lånet. inntekt/gjelds ratio referer til forholdet mellom gjeld og inntekt, og representeres med 2 tall. Dersom man har kr 1 000 000 og kr 1 000 000 i inntekt vil denne ratioen være 1:1. Det er viktig å huske at medlåntaker også står ansvarlig for lånet, og dermed blir å regne som en realkausjonist. Sistnevnte betyr at man står ansvarlig for å betale.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!