Ta ikke opp mer i forbrukslån enn nødvendig

I november i år (2014) kom rapporten «Finansielle utviklingstrekk» fra Finanstilsynet. Rapporten er ikke oppløftende lesning, og er man potensiell lånekunde vil det være smart å se om rapportens spådommer slår til før en tar opp store forbrukslån.

Rapportens hovedtrekk

Hovedtrekkene i rapporten viser til at den internasjonale økonomiske utviklingen ikke er gått som man trodde i begynnelsen av 2014. Land som en hadde ventet stor økonomisk vekst hos har ikke hatt den veksten. Det er en økonomisk usikkerhet i Europa, og det ser en rubelens fall siste tiden. Samtidig som den økonomiske veksten ikke er som forventet i Europa har også oljeprisen falt med hele 25%. Disse trekkene i den internasjonale økonomien vil over tid påvirke Norge. Bedrer ikke situasjonen seg er Finanstilsynet redd at nordmenn må forberede seg på et økonomisk sjokk, og dette vil gå ut over både den enkelte lånetaker og bankene. Skjer dette vil det få konsekvenser også for deg med forbrukslån.

Boligmarkedets innvirkning på norsk økonomi

Rapporten tar for seg boligmarkedet i Norge, og de stadig økende boligprisene. Økning i prisene gjør at folk tar opp mer lån enn forsvarlig. Stiger boligprisene enda mer vil det til slutt gå ut over annen handel i Norge mener de. Da den jevne nordmann må bruke mer penger på bolig, og mindre penger på andre ting. Det vil altså totalt sett gå utover økonomisk aktivitet her i landet. Finanstilsynet kommenterer også at enkelte banker nå gir boliglån med avdragsfrihet, og at dette kan bli problematisk over tid. Finanstilsynets jobb er å være vakthund, og «svartmale» situasjonen litt, for å få fokus på viktige økonomiske trekk. MEN – det skader ikke om man fremover tenker seg godt om før en tar forbrukslån.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!