Dette har man krav på ved inngåelse av forbrukslån

Blant de firmaer som tilbyr forbrukslån i Norge er de fleste registrert som banker. Det som skiller disse firmaene fra hverandre er rentesetting, diverse vilkår og nedbetalingstid. Det finnes et felles regelverk som alle utlånere må forholde seg til og dette reguleres av finansavtaleloven. Denne loven sier at utlåner er nødt til å opplyse om en del sentrale aspekter i låneavtalen. En viktig del av disse opplysningene omhandler hvor lang tid lånet strekker seg over og hvilken type lån det er som tilbys.

Man velge mellom forskjellige typer lån

Den vanligste typen forbrukslån i Norge er et annuitetslån. Et slikt lån blir delt opp i like store biter og disse kalles terminbeløp. Her justeres rente og lånedelen slik at beløpene holder seg jevne gjennom nedbetalingsperioden. I starten vil man se at renteandelen er høyere enn låneandelen. Den andre typen lån man kan velge er serielån. Dette lånet skiller seg fra annuitetslån ved at nedbetalingssummene kan variere. Da nedbetalingen begynner vil summene være større til å begynne med. Andelene vil over tid bli mindre ettersom rentene kun beregnes basert på den gjenværende lånesummen.

Krav om informasjon i kontrakten

Blant de som tar opp forbrukslån i Norge er det mest vanlig å benytte seg av annuitetslån. Det er fordi folk kan lettere holde oversikt dersom lånene betales ned i like store summer per måned. Som kunde skal man alltid få en utgave av kontrakten som man kan beholde selv. I denne kontrakten skal det komme klart frem hvilken type lån det er snakk om, rentesettingen og hvor lang tid man har til å betale lånet tilbake. En kontrakt er å regne som en juridisk bindende avtale og den gir både låntaker og långiver full oversikt over vilkårene i lånet.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!