Avslag på forbrukslån forekommer

Det var tidligere atskillig enklere å ta opp et forbrukslån, enn i dag. Dette skyldes at bankene har fått strammet inn sin praksis for utlån gjennom regelverket fra Finanstilsynet. Det kan være greit å vite hva som gir avslag i forkant av en søknad.

Bankens sjekk når du søker

På søknaden du bruker for søknad på forbrukslån finnes en samtykkeerklæring. Denne tillater banken å sjekke de økonomiske opplysningene, og mer til, som du har oppgitt. Dette kalles en kredittsjekk. Da sjekker banken alt fra om adressen din stemmer til årsinntekt. Hvordan du kommer ut på denne sjekken avgjør om du får lånet innvilget eller ikke. I tillegg er det denne sjekken som setter rentesatsen på lånet ditt. Kommer man ut med dårlig score på kredittsjekken, men får innvilget lånet, vil rentene normalt bli høyere enn bankenes eksempelrente. I forkant av en søknad bør en vite hva som kan føre til dårlig score, eller avslag.

Dårlig score eller avslag på forbrukslån

Får man dårlig score på en kredittsjekk skyldes dette oftest at en ikke har en god privatøkonomi og årsinntekt, men likevel nok til å få lånet. Et totalt avslag på et forbrukslån kan skyldes flere faktorer. Har man dårlig årsinntekt i forhold til summen en søker om kan det gi avslag. Næringsvirksomhet kan også gi avslag, selv om det ikke går på deg personlig. Eier man et selskap med dårlig økonomi spiller dessverre dette også inn på kredittsjekken. Det er ikke økonomien i seg selv som blir sett på, men evnen til tilbakebetaling. Likevel er den viktigste årsaken til avslag at en har betalingsanmerkninger. Får du avslag på dette grunnlaget er det smartest å bli kvitt anmerkningen før du prøver å søke på nytt.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!