Søke forbrukslån? Ekstra sikkerhet med Bank-ID

Har du internettbank kjenner du til systemet en kaller Bank-ID. Dette elektroniske systemet var tidligere forbeholdt innlogging i bank, men er nå blitt atskillig mer omfattende. Det er utrulig mange steder dette systemet nå benyttes, og det er på alt fra søknad om forbrukslån til Digi-post hos Posten.

Bank-ID

Bank-ID benyttes som et elektronisk signeringssystem. Det vil si at du ved hjelp av dine personlig koder og passord kan logge inn på forskjellige sider, signere søknader om forbrukslån eller ekstra sikkerhet ved nettbetalinger. Det er banken din som utstyrer deg med det du trenger, og har du internettbank har du dette allerede. Da har du mottatt kodebrikke med koder. I tillegg kan du ha dette på mobilen, og da er kodene og annen informasjon lagret i SIM-kortet ditt. Bruken av Bank-ID har spredt seg og nå benytter også offentlige etater metoden for innlogging, deriblant både NAV og ALTINN.

Bruk av Bank-ID for signering

Flere og flere steder benyttes nå Bank-ID til elektronisk signering. Det kan for eksempel være når du søker et forbrukslån. I et steg av låneprosessen vil du bli spurt om du vil benytte Bank-ID. Dette vil være et sikrere valg enn uten, da koden og passord bekrefter hvem du er. Det sikrer deg mot at andre kan låne i ditt navn. Andre benytter Bank-ID som en ekstra signering når du betaler på nett med kort. Norwegian for eksempel har i sitt system, som siste steg av betaling av flybillett, signering med Bank-ID. Dette vil du etter hvert finne de fleste steder på nett, og det sikrer deg som forbruker.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!