Hva er nominell og effektiv rente på forbrukslån?

Rentebetingelsene på et forbrukslån kan være både særdeles gode, og svært dyre. Dette bestemmes ut i fra en egen vurdering av din søknad. Har du høy kredittscore, vil du få bedre renter enn en person med lav kredittscore. Bankene oppgir både nominell og effektiv rente, noe du kan se i låneeksempelt deres.

Nominell og effektiv rente

Nominell rente på et forbrukslån er den prosentvise avgiften du betaler per år til banken for lånesummen. Er den nominelle renten 10% på et lån på kr 100 000, blir rentene altså kr 10 000. Etter hvert som lånet reduseres ved avdrag, reduseres også summen av de 10%, avhengig av lånetype. Den effektive renten er den nominelle renten, pluss alle gebyrer. Bruker vi samme forenklede eksempel, kalkulerer vi inn gebyrene og deler summen på antall måneder i året, og regner deretter ut prosenten. Er for eksempel etableringsgebyret kr 1 000 og de månedlige terminomkostningene kr 50, blir totalsummen for gebyrer det første året kr 1 600. Legges dette på de kr 10 000 i nominelle renter, får vi kr 11 600. Det vil si at effektiv rente for dette lånet er 11,6%. Dette gjelder kun dersom lånet betales tilbake allerede etter 1 år. Bruker man lengre tid, må etableringsgebyret deles på alle månedene, pluss at nye terminomkostninger kommer i tillegg.

Gjør forbrukslån billigere

Effektiv rente på et lite lån som betales tilbake raskt, blir ofte en skyhøy prosentsats. Låner du kr 5 000 i en måned, med kr 500 i etableringsgebyr, har du allerede der betalt 10%. Det tilsvarer en årlig effektiv rente på svimlende 120%. Men, du låner bare i 1 måned, og samlede kostnader blir kanskje kr 600 til kr 700. Man skal altså ikke se seg blind på prosenttallene, men heller se på hva totalkostnadene blir for et forbrukslån, den dagen det er tilbakebetalt.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!