Vurderinger før du tar opp forbrukslån

Store og små forbrukslån kan være til god hjelp når en trenger en del ekstra kontanter. Lave rentesatser har en gunstig virkning også på usikrede lån, men det bør ikke føre til at du tar opp lån du ikke kan betjene frem i tid. Derfor bør du vurdere dette nøye selv om privatøkonomien i dag er god.

Fristende lånetilbud

Lave renter kan virke fristende med tanke på å ta opp nye lån, eller refinansiere boliglånet med boligen i pant. Før en går til dette skrittet bør en vurdere nøye om lånet er nødvendig. Tar du opp et forbrukslån med grunnlag i dagens økonomi vil det kanskje virke negativt inn om noen år. Rentene vil over tid begynne å stige igjen, og det er da mange oppdager at de ikke kan betjene lån, som er tatt opp tidligere. Vi har absolutt ikke tenkt å fraråde deg å ta opp lån eller refinansiere. Tenk bare grundig gjennom det, og pas på å sammenligne lånetilbudene grundig.

Bedret privatøkonomi – vær obs!

Har lave renter nå gitt deg en mer romslig privatøkonomi bør du være oppmerksom at du ikke går i fellen med økt forbruk. Ovenfor nevnte vi unødvendige forbrukslån, men dessverre finnes det flere «feller». En økt kjøpekraft er gunstig for de som selger varer/tjenester her i landet. Har du ekstra penger mellom hendene nå og bruker opp alt på diverse innkjøp bør du kanskje tenke deg om en gang til. Et høyt forbruk er vanskelig å snu når den økonomiske situasjonen endrer seg. Hva med å heller forsøke å spare noe av de ekstra pengene? Betal inn ekstra på lån du har, og dermed få en mer romslig økonomi, for lengre tid enn den tiden dette lave rentenivået varer.

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!